92,2 milliarder i utbytte

Børsnoterte selskaper har betalt ut 92,2 milliarder kroner i år. Tre av ti utbyttekroner har gått rett i statskassen.

Oslo Børs - Foto: Finansavisen

Børsens tre største selskaper - Statoil, Telenor og DNB - står alene for nesten halvparten av årets utbytteutbetalinger, til sammen 44,7 milliarder kroner, viser foreløpige tall fra Oslo Børs.Staten har mottatt nær 28 milliarder kroner - 30 prosent av det samlede utbyttet på børsen - som største aksjonær i Statoil, Telenor, DNB, Yara International, Norsk Hydro, Kongsberg Gruppen og Entra.Årets samlede utbytteutbetalinger på 92,2 milliarder kroner er ifølge meldingen fra Oslo Børs det nest høyeste i historien, kun slått av 2014 da det betalt ut 106,1 milliarder kroner i utbytte. Høy oljepris preget utbetalingene i 2014.I 2014 endret også Statoil sitt utbytteprogram, noe som har redusert selskapets utbytteutbetalinger.Statoil har alene betalt ut 23,7 milliarder kroner i utbytte i år, tilsvarende 26 prosent av de totale utbytteutbetalingene. Siden 2015 har aksjonærene i Statoil kunne velge å motta utbytteaksjer, det vil si å tegne nye Statoil-aksjer med en mindre rabatt, eller motta kontantutbytte. Dette har redusert Statoils utbytteutbetalinger.I år har i underkant av 50 prosent av aksjonærenes samlede netto utbytte har blitt allokert til tegning av aksjer i utbytteemisjoner. Det totale emisjonsbeløpet i disse utbytteemisjonene er 11,3 milliarder kroner, går det frem.