AF Gruppen-selskap bygger leiligheter i Drammen

Strøm Gundersen AS er valgt som entreprenør i prosjektet Proffen Hageby på Gulskogen i Drammen, går det frem av en melding mandag. Oppdragsgiver er Professor Smiths Utvikling AS.Avtalen har en verdi på 109 millioner kroner eks. mva.Kontrakten er for oppføring av 24 rekkehus og 16 leiligheter og omfatter bygging av totalt 4 920 m2, samt nødvendige utomhusarealer og gjennomføres som en totalentreprise i samspill. AF Gruppen er hovedaksjonær i Strøm Gundersen.Byggearbeidene starter i medio mars 2018 med byggetid på 17 måneder.