Aker forlenger TRS-avtaler

Aker rullerer TRS-avtale i American Shipping Company.

Aker har det siste året hatt TRS-avtaler på 18.687.620 underliggende aksjer i American Shipping Company, som tilsvarer 30,83 prosent av aksjekapitalen i selskapet.Fredag opplyses det at Aker, gjennom heleide Aker Capital II AS, har forlenget avtalen til november 2018. TRS-avtalene med Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) og DNB Bank ASA har en finansiell eksponering på henholdsvis 9.182.520 og 9.505.100 underliggende aksjer i American Shipping Company. Swap-prisen med SEB og DNB er er fastsatt til 20.6575 og 20.6154 kroner kroner per aksje.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker