- Amerikanske aksjer er stivt priset

Nordea-strategene endrer ikke syn - uansett.

Etter en uke der sentralbankene dominerte agendaen, er politikk tilbake i fokus denne uken, skriver Nordea-strategene i denne ukens rapport.- Viktigst for globale aksjemarkeder er skattereformen i USA, der det er store forventninger om en avstemning på det endelige forslaget i løpet av denne uken. Etter at både Senatet og Representantenes hus har vedtatt sine respektive forslag i løpet av høsten, ble de i forrige uke enige om et felles forslag til skattereform, skriver Ingvild Borgen Gjerde.SkattekuttViktigst fra et aksjemarkedsperspektiv er ifølge rapporten forslaget om å kutte skattesatsen for bedrifter fra 35 til 21 prosent.- Mindre skatt betyr høyere inntjeningsvekst, og derfor er dette positivt for aksjemarkedet. I og med at markedet har vært følsomt overfor nyheter knyttet til skattereformen i det siste, er mye allerede priset inn. Vi venter likevel at amerikanske aksjer vil stige dersom skattereformen stemmes gjennom i begge hus denne uken, og motsatt en negativ reaksjon dersom den ikke gjør det, fortsetter Borgen Gjerde.- I og med at markedet langt på vei har priset inn at skattekuttene kommer, vil nok evt. negative reaksjoner bli større enn de positive, legger hun til.- Stivt prisetStrategene i Nordea Wealth Management vil vente og se, men endrer uansett utfall ikke sitt syn på amerikanske aksjer samlet sett.- Vi tror amerikanske aksjer vil gjøre det svakere enn andre aksjeregioner fremover. Dette har vært tilfellet i hele år, og skyldes at inntjeningsveksten har vært sterkere i resten av verden, samt at amerikanske aksjer er stivt priset. Riktignok har utsiktene til skattekutt løftet amerikanske aksjer den siste måneden, men ytterligere oppside som følge av at reformen vedtas er som nevnt begrenset, konkluderer Borgen Gjerde.