Amerikanske nøkkeltall overrasker

Det har kommet sterke boligtall fra USA. Tillitstall skuffer.

Trader Gregory Rowe works on the floor of the New York Stock Exchange, Monday, Oct. 17, 2016. Stocks are opening slightly lower on Wall Street, led by a decline in health care stocks. (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew

Salget av nye eneboliger i USA steg 17,5 prosent i november på månedsbasis. Sesongjustert årstakt var på 733.000 enheter. Ifølge Bloomberg var det ventet et fall på 4,4 prosent til 655.000 enheter.Den amerikanske forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan var 95,9 i desember, viser endelige tall. De foreløpige tallene var på 96,8 poeng, mens forventningen var på 97,2 poeng.