Analytiker: Kjøp, kjøp og kjøp

Børs

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Yara, DNB og Storebrand.- Yara International ligger i en langsiktig, stigende trend. Historisk har aksjer i stigende trendkanaler i snitt steget med 5,4 prosent de påfølgende tre månedene, noe som er 2,3 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittlig utvikling i Hovedindeksen på Oslo Børs. Det ble gitt kjøpssignal fra en formasjon i september. Kursen har steget bra, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca. 357 kroner og motstand ved ca. 394 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- DNB ASA har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer mindre optimisme blant investorene og en svakere stigningstakt. Aksjen ligger mellom støtten ved ca. 148 kroner og motstanden ved ca. 157 kroner, og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Storebrand ASA har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester motstanden ved ca. 66,50 kroner, noe som kan gi en reaksjon ned på kort sikt. Et eventuelt brudd opp vil åpne for videre oppgang. Det ligger støtte ved 59 kroner, og et brudd på dette nivået vil utløse et salgssignal. Storebrand-aksjen er positiv på innsidehandler etter at to innsidere kjøpte aksjer i månedsskiftet oktober/november. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
yara
dnb
storebrand
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse