Anbefaler Crayon

DNB Markets er store optimister.

DNB Markets tar i dag opp dekning på Crayon, med en kjøpsanbefaling og kursmål 22 kroner.- Selskapet leverer tjenester med sikte på å optimalisere softwareløsninger og -kostnadene for sine kunder. Kundene har i snitt 40-50 programvareleverandører, og ifølge selskapet er årlig innsparingspotensial ved en mer effektiv håndtering av disse løsningene typisk på 15-20 prosent, skriver meglerhuset.- I overkant av 60 prosent av Crayons omsetning er i de nordiske markedene, og selskapet er i tillegg etablert med sikte på vekst i blant annet Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Videre har selskapet startet opp tilsvarende virksomhet i øvrige europeiske og asiatiske markeder, heter det videre.Ser saftig oppsideCrayon klarte en topplinje på seks milliarder kroner i 2016, og oppnådde en EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer) på 91,7 millioner kroner.Etter DNB-analytikernes syn reflekterer dagens kursnivå kun delvis aktivitetene i de nordiske markedene.Crayon sluttet i går på 13,20 kroner, etter en nedgang på 2,2 prosent. DNB Markets ser dermed en oppside på solide 67 prosent fra dagens nivåer.Vi gjør oppmerksom på at DNB Markets deltok som tilrettelegger av børsnoteringen. Selskapet gikk på børs 8. november til kurs 15,50 kroner, og aksjen har altså falt nesten 15 prosent siden da.