Anbefaler ti aksjer

aksje kvinner analytiker megler.jpg

Fredag 22. desember er det fem nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fire svenske, tre norske, to danske og en finsk aksje.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.   Hansa Medical AB(HMED.ST) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 258 (8.5)Hansa Medical AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kroner. Videre oppgang til 294 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved ca 238 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 238 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.2.   Lifco AB.(LIFCOB.ST) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 291.9 (4)Lifco AB. ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 288 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.3.   SSAB A(SSABA.ST) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 43.98 (0.55)SSAB A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 43.18 kroner. Videre oppgang til 49.70 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 42.60 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 42.60 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.4.   Nordic Semiconductor(NOD.OL) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 41.6 (-0.3)Nordic Semiconductor har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 38.69 kroner og motstand på 42.18 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 41.40 kroner. Videre oppgang til 44.64 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 41.50 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 41.50 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.5.   Bang & Olufsen AS(BO.CO) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 142 (1.5)Bang & Olufsen AS ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 134 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 135 kroner. Videre oppgang er signalisert, og det er nå støtte ved 135 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.6.   Technopolis(TPS1V.HEX) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 4.04 (-0.01)Technopolis har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 4.00 euro og videre oppgang er signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.7.   MTG B(MTGB.ST) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 348 (-2.6)MTG B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 322 kroner. Videre oppgang til 363 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 300 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.8.   Aker(AKER.OL) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 399 (26)Aker ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har brutt gjennom taket ved 377 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 396 kroner eller mer. Aksjen har støtte ved ca 332 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.9.   Chr. Hansen Holding(CHR.CO) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 565 (0.5)Chr. Hansen Holding har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 545 kroner. Objektivet ved 562 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 552 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.10.   Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) - 21. des 2017. Siste sluttkurs: 56.75 (0.5)Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.52 kroner. Videre oppgang til 60.31 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 51.00 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.