Arctic Fondene anbefaler åtte aksjer

Alexander Larstedt Lager rokerer.

Porteføljeforvalter Alexander Larstedt Lager i Arctic Fund Management tar ifølge dn.no Gjensidige ut av sin anbefalte portefølje på Oslo Børs.Inn kommer Entra og Statoil.Arctic-porteføljenAkerAteaB2 HoldingEntraGolden OceanSchibsted AStatoilTelenor


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også