Arne Mjøs & co hamstrer i Itera

Konsernsjef Arne Mjøs kjøper storpost i Itera. Også flere andre innsidere kjøper.

Konsernsjef Arne Mjøs har i dag, gjennom sitt selskap Arne Mjøs Invest AS, kjøpt 950.690 aksjer i Itera til 6,5942 kroner per aksje. Ny beholdning er 20.076.688 aksjer.I tillegg har han utvidet og forlenget en terminkontrakt på 4.300.000 aksjer med gjennomsnittlig terminkurs 6,7362 kroner pr aksje med forfall 15.03.2018.Totalt kontrollerer Arne Mjøs med dette 24.327.688 aksjer (29,6 prosent av totalt utestående). Han har i tillegg 660.000 opsjoner.Finansdirektør Bent Hammer har i dag kjøpt 10.000 aksjer til kurs 6,5942 kroner. Ny beholdning er 143.063 aksjer og 360.000 opsjoner.Styremedlem Jan-Erik Karlsson har dag kjøpt 150.000 aksjer til kurs 6,5942 kroner. Ny beholdning er 303.076 aksjer.Styremedlem Mimi K. Berdal har gjennom sitt investeringsselskap MKB Invest AS i dag kjøpt 38.000 aksjer til kurs 6,5942 kroner. Ny beholdning er 111.000 aksjer.Styremedlem Gyrid Skalleberg Ingerø har i dag kjøpt 38.000 aksjer til kurs 6,5942 kroner. Ny beholdning er 38.000 aksjer.