Avviser Akva-Group anke

Selskapet har fått avslag om ytterligere fire utviklingslisenser.

Foto: Akva Group.

Akva Group-selskapet Atlantis Subsea Farming søkte om seks utviklingslisenser, men fikk kun tillatelse til to.De fire andre ble anket til Nærings- og fiskeridepartementet, men i en melding tirsdag opplyser selskapet at anken nå har blitt avvist.Anken er endelig, og kan ikke gjøres om.