Barclays med Seadrill-forslag

Den britiske storbanken har kommet på banen med et alternativt restruktureringsforslag til det konkursrammede riggselskapet.  

Tidligere i høst ble det kjent at to investorgrupperinger hadde kommet med alternative forslag til restruktureringen av riggselskapet Seadrill.Ifølge nyhetsbyrået Reuters var det snakk om en gruppe usikrede obligasjonseiere, samt én obligasjonseier.Obligasjonseiergruppen består følge nyhetsbyrået av rundt 40 internasjonale investorer, deriblant fond forvaltet av DNB Asset Management.Det andre forslaget skal være presentert av investeringsbankdelen til den britiske storbanken Barclays, Barclays Capital, fremgår det av et rettsdokument publisert fredag.Eneste klare veienSeadrill selv mener at deres nåværende plan er den beste.- Den nåværende planen er nå den eneste klare veien til en verdimaksimerende løsning på disse Chapter 11-sakene. Planen er et produkt av år med forhandlinger og hardt kjempede diskusjoner i et forsøk på å redde et selskap som er i en ekstremt komplisert situasjon, heter det i dokumentet Seadrills advokater har sendt til retten.12. september la Fredriksen-selskapet frem et forslag som innebærer at riggselskapet blir tilført 1,06 milliarder dollar i ny kapital. 860 millioner dollar av dette er et aksjonærlån, mens 200 millioner dollar er ny egenkapital.I tillegg vil Seadrills usikrede obligasjoner og andre fordringer på til sammen 2,3 milliarder dollar bli omgjort til 14,3 prosent av den nye egenkapitalen. De usikrede obligasjonseierne mener dette er for lite.- Totale investeringer (i den alternative planen) er på linje med det offisielle forslaget, men det er ikke en kopi. Det er en forbedring for de usikrede obligasjonseierne, uttalte en kilde til Reuters i forrige uke.  Diskusjonene pågårRiggselskapet påpeker selv at det er åpent for andre forslag.- Selv med den enorme mengden innsats og verdi som er lagt inn i planen og restrukturingsavtalen, fortsetter debitoren (Seadrill. Red.anm) å søke et alternativ som kan levere enda mer verdi til sine interessenter, heter det i det ferske dokumentet.  I forbindelse med utarbeidelsen av restruktureringsplanen, nådde Seadrill ut til 89 potensielle investorer, men mottok til slutt bindende forslag fra to; Barclays Capital og den nevnte obligasjonseierkomiteen.Fristen for å komme med bindende forslag gikk ut forrige mandag. I likhet med forslaget til obligasjonseiergruppen, skal også forslaget fra Barclays i stor grad være på linje med selskapets eget forslag til restrukturering.Det opplyses i dokumentet at de to partene trenger samtykker fra visse tredjeparter for forslagene. Disse er enda ikke sikret. - Debitorene (Seadrill) fortsetter å analysere forslagene og engasjere seg med Barclays og obligasjonseierkomiteen, samt andre aktive kretser i disse Chapter 11- sakene når det gjelder forespørsler om en gjennomgang av selskapet, og andre tema, heter det.Videre opplyses det at Seadrill har engasjert seg i en omfattende selskapsgjennomgang, hovedsaklig med kreditorkomiteen, men også med Barclays og gruppen av usikrede obligasjonseiere.I den forbindelse har riggselskapet gitt tilgang til nesten 100.000 dokumenter og deltatt i en rekke møter, både i New York og London, opplyses det.