Beerenberg vurderer børsnotering

Det Bergen-baserte oljeserviceselskapet tar grep for å forenkle konsernstrukturen i forbindelse med at det vurderer en børsnotering. 

På en generalforsamling i det Bergen-baserte oljeserviceselskapet Beerenberg har det blitt besluttet å fusjonere Beerenberg Holdco II AS med morselskapene Beerenberg Holdco I AS og Beerenberg Invest AS.Beerenberg Holdco II er enheten som videreføres, opplyses det i en pressemelding.Av meldingen fremgår det at fusjonen ikke forventes å ha påvirkning på selskapets finansielle stilling.Det nevnes spesifikt at evnen til å betjene forpliktelsene i forbindelse med selskapets børsnoterte obligasjonslån ikke vil påvirkes. Selskapet har et 4-årig obligasjonslån med et utestående beløp på 850 millioner kroner.Videre vil ikke fusjonen ha noen påvirkning på Beerenberg-konsernets aktiviteter, virksomhet eller drift, opplyses det. Vurderer børsnotering- Formålet med fusjonen er å forenkle strukturen i Beerenberg-konsernet, i forbindelse med at selskapet nå vurderer flere alternativer, inkludert en potensiell notering på Oslo Børs. Dette er fortsatt på et tidlig stadium, og utfallet av det er usikkert, sier konsernsjef Morten Walde i Beerenberg.Selskapet har engasjert DNB Markets som finansiell rådgiver og Wikborg Rein Advokatfirma AS som juridisk rådgiver.Les også: Beerenberg får Statoil-kontrakt til 200 mill.