Britisk rentedom klar

Sentralbanken holder renten uendret (utvidet).

Børs

Bank of England (BoE) holder sin viktigste styringsrente, base rate, uendret på 0,50 prosent.Dette var i tråd med forventningene, og beslutningen var enstemmig.BoE holder videre rammen for statsobligasjonskjøp uendret på 435 milliarder pund. Denne beslutningen var også enstemmig.Rammen ble utvidet med 60 milliarder pund 4. august i fjor - fra 375 til dagens 435 milliarder pund.- Inflasjon nær toppenSentralbanken kommer ikke utenom at inflasjonen har skutt langt over målet.- KPI-inflasjonen var 3,1 prosent i november. Det er fortsatt slik at inflasjonen har blitt løftet over målet av stimulansen det svakere pundet har gitt til importprisene. Sentralbanken vurderer det slik at inflasjonen trolig er nær toppen, og falle mot målet på 2,0 prosent på mellomlang sikt, skriver BoE.Pundet har svekket seg noe mot dollar etter rentedommen, og GBPUSD står nå i 1,3422.Hele pressemeldingen her.- Ingen renteøkning i 2018DNB Markets registrerte ingen nye signaler fra BoE, og holder fast ved sin prognose om at det ikke kommer noen renteøkninger i 2018.BoE hevet på november-møtet styringsrenten for første gang siden juli 2007.- Sentralbanken sier at makrodataene siden forrige møte har vært av blandet kvalitet, og lite i omfang. Statsbudsjettet for 2018 vil kunne gi noe mindre negativ effekt på aktiviteten enn tidligere antatt. Arbeidsmarkedet holder seg stramt og inflasjonen nådde en ny topp på 3,1 prosent i november, men vil neppe stige noe særlig mer ifølge BoE, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussem i en oppdatering.Markedet priser ifølge meglerhuset inn neste renteøkning først på høsten 2018.

rente
rentedom
bank of england
Nyheter
Børs