Color Group vil på børs

– Vi tror at investorer vil sette pris på muligheten til fremtidsrettet eksponering mot reiseliv i et attraktivt geografisk marked.

Color Group AS, eieren av Color Line AS, har hyret inn meglerhusene Arctic Securities, DNB Markets og SEB for å vurdere muligheten for å noteres på Oslo Børs, går det frem av en børsmelding onsdag.Det er ikke fastsatt noen detaljer i forbindelse med den potensielle transaksjonen, og det er ingen garanti for at prosessen fører frem til en børsnotering, opplyses det. - Vi tror at investorer vil sette pris på muligheten til fremtidsrettet eksponering mot reiseliv i et attraktivt geografisk marked. Etter betydelige investeringer og strømlinjeforming av driften, er Color Line i dag et svært veldrevet selskap som kombinerer vekst, lønnsomhet og utbyttekapasitet med fremtidsrettede miljøsatsinger. Selskapet har en moderne fartøysflåte og er i ferd med å bygge verdens største plug in hybridferge, sier Trond Kleivdal, konsernsjef i Color Line AS.En børsnotering vil øke konsernets vekstevne, skriver selskapet i meldingen.KjernevirksomhetNår det gjelder hvilke typer prosjekter konsernet ønsker å finansiere, er disse infor rederiets kjernevirksomhet, opplyser Color Groups finansdirektør Bjørn Paulsen til TDN Direkt.- Vi ser på prosjekter som ligger innenfor kjernevirksomheten. Det er pr nå ikke tatt stilling til om en emisjon vil foretas, men det er klart at bruk av kapitalmarkedet vil gjøre det lettere å finansiere større prosjekt, dersom en ser et par år frem i tid. Vi har pr i dag ikke behov for midler, sier han han til nyhetsbyrået.Børsnoteringen planlegges i løpet av neste år, ifølge finansdirektøren som også kan opplyse at Color Group ser på anbudsrunden på kystruten mellom Bergen og Kirkenes.Forblir storeier Det opplyses også i børsmeldingen at O.N Sunde AS som eier hele Color Group, fortsatt vil være en vesentlig eier og medspiller etter en eventuell børsnotering.- I forbindelse med pågående generasjonsskifte i O.N. Sunde konsernet ønsker selskapet en noe mer diversifisert investeringsportefølje. En eventuell børsnotering gir selskapet en mulighet til å balansere porteføljen på en måte som er gunstig, sier Alexander Sunde, administrerende direktør i O.N. Sunde AS.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også