Danske Bank har vedtatt bot

Har fått bot på 12,5 millioner danske kroner for brudd på hvitvaskingslovgivningen. 

Danske Bank er siktet for brudd på hvitvaskingsreglene i Danmark.I den forbindelse er banken ilagt en bot på 12,5 millioner danske kroner, som den også har akseptert.Siktelsen og boten er resultat av en inspeksjon i 2015. - Vi har et spesielt ansvar når det gjelder å bekjempe hvitvasking, og dessverre har vi ikke levd opp til dette ansvaret når det gjelder å overvåke transaksjoner til og fra kundebanker, sier konsernsjef Thomas F. Borgen.