Derfor har Alfred Berg Gambak gjort det så dårlig

Leif Eriksrød i Alfred Berg plukker ut en aksje han ikke hadde.

Leif Eriksrød i Alfred Berg har hatt stor suksess med Alfred Berg Gambak i flere år, men i 2017 endte han i bunnsjiktet, skriver DN.På spørsmål om hva som gikk galt, er svaret:– Vi har ikke hatt Telenor. Det har plaget oss i år. Ellers har vi ikke hatt de helt store blemmene.– Hvorfor hadde dere ikke Telenor?– Vi mente at aksjen var for dyr, så den ble sjaltet ut på verdsettelseskriteriet. Markedet har vært likviditetsdrevet, og de store selskapene har derfor vært attraktive. Dette har betydd mer enn prisingen, sier Eriksrød til avisen.Alfred Berg Gambaks avkastning i 2017 har vært på 7,5 prosent, mens hovedindeksen og fondsindeksen har steget henholdsvis 16,3 og 13,9 prosent.