Derfor øker råvareappetitten til tradere

Disse faktorene taler for et strammere råvaremarked i året som kommer.

Børs

Etter et år med rekordnoteringer på verdens børser og Bitcoin-mani, kan det være et godt tidspunkt å rette oppmerksomheten mot råvaremarkedet i 2018, mener CMC Markets' Henrik Sommerfelt.«I 2017 har avisoverskriftene vært preget av stadige børsrekorder både hjemme og ute, samt kryptovalutaenes inntog i finansmarkedet. Men i skyggen av børs og Bitcoin har råvaremarkedet styrket seg på høyere global etterspørsel og strammere tilbudsside. Også i råvaremarkedet har vi sett tosifret vekst i prisene det siste året, men i hovedsak blant noen trader-«yndlinger» som kobber, olje og gull. Kobber, som regnes som en ledende indikator som følge av metallets anvendelse i bland annet bygg- og anleggsindustri, har steget med over 30 prosent på høyere vekstanslag globalt. Oljeprisen er opp 18 prosent til det høyeste nivået på over to år, godt hjulpet av enighet om produksjonskutt mellom OPEC-landene og Russland», skriver Sommerfelt i en oppdatering. Indikatorene som sier «kjøp»Men i motsetningen til børsen og bitcoin, er råvaremarkedet totalt sett langt unna noen bestenotering, fastslår CMC-toppen.Råvareindeksen «S&P Goldman Sachs Commodity Index» (S&P GSCI), som er en sammensetning av energi (for eksempel olje og naturgass), metaller (inkludert gull, sølv og kobber) og «myke» råvarer (for eksempel kakao, kaffe, sukker og hvete) er bare opp fem prosent i år, mot S&P 500s 20 prosent. Men flere tradere og kommentatorer argumenterer nå for at det er et godt tidspunkt å kjøpe råvarer, både ut fra tekniske og fundamentale indikatorer.En teknisk indikator som blir trukket frem, er ifølge Sommerfelt den relativt lave prisingen av råvareindeksen S&P GSCI sammenlignet med aksjeindeksen S&P 500.«Historiske data viser at tilsvarende prisingsforhold har markert begynnelsen på «supersykler» tidligere, som på 70- og 90-tallet. Av de fundamentale faktorene, er en mer robust global vekst det fremste argumentet for å øke råvareeksponeringen i 2018. Også hvis man ser bort fra Kina-veksten, ser det ut til at veksten globalt er solid: 2017 var et svært godt år for flere fremvoksende økonomier – aksjemarkedene i både India, Sør-Korea og Japan gjorde det bedre enn den amerikanske S&P 500. I den vestlige verden ser vi også positive drivere, som amerikanske skattekutt og europeiske stimulansepakker. Isolert sett taler disse faktorene for et strammere råvaremarked i året som kommer», mener Sommerfelt. Usikkert olje-årTradere synes imidlertid å være splittet i spørsmålet om hvilke råvarer som er mest attraktive på dagens prisnivåer. Her hjemme er Brent-olje en trader-favoritt som har mer enn doblet seg de siste par årene. «Selv om oljemarkedet nyter godt av OPEC-kutt og global etterspørselsvekst, vil det imidlertid være usikkerhet knyttet til amerikansk produksjon i tiden fremover. Dersom oljeprisen stiger fra dagens nivå, vil det tiltrekke investeringer til amerikansk skiferolje som med ny teknologi vil kunne øke tilbudet kraftig på relativt kort tid. Til sammenligning vil det ta betydelig lenger tid å øke utvinningen av metaller som kobber, sink og jernmalm. Dersom du har stor tro på at veksten globalt vil smitte over på råvaremarkedet, argumenterer derfor tradere for at råvarer med mer fast tilbudskurve vil gi en renere og bedre eksponering mot langsiktige makroøkonomiske drivere», heter det i oppdateringen fra CMC Markets. Uansett markedssyn er det duket for et spennende år å i råvaremarkedet. Etter en lengre periode preget av overkapasitet og skjør økonomisk vekst, ser det nå ut til at råvarer er tilbake på trader-radaren for fullt.

råvarer
cmc markets
henrik sommerfelt
Nyheter
Børs