Det er rom for prishopp i olje, gull og kobber

Disse chartene viser at prisen på gull, kobber og olje kan ha mer rom for å stige.