DNB Markets om Marine Harvest

Marine Harvest
Børs

Marine Harvest Group annonserte sent fredag før jul oppkjøp av det canadiske oppdrettsselskapet Northern Harvest. Det oppkjøpte selskapet er guidet å levere et volum på 19k tonn gjennom 2018, heter det i morgenrapporten fra DNB Markets.«Her ser vi et potensial for en vekst opp til 40-45k tonn i løpet av de nærmeste årene. På våre estimater impliserer den avtalte prisen en verdsettelse av selskapet (EV) på NOK 108 pr kg sammenlignet med en tilsvarende verdsettelse av Marine Harvest på NOK 184 pr kg.», skriver analytikerne.De mener oppkjøpet riktignok vil kunne dempe utbyttekapasiteten på kort sikt, men i kombinasjon med fjorårets oppkjøp av en annen aktør på den canadiske østkysten har selskapet nå posisjonert for etablering av en samlet virksomhet i regionen med en potensiell produksjon på rundt 65k tonn pr år.«Disse vekstmulighetene har de sikret seg på en lavere inngangsverdi enn hva etableringen av tilsvarende vekstmuligheter ville kostet i Norge, og også på en inngangsverdi som impliserer en rabatt i forhold til investorenes verdsettelse av selskapet selv», heter det fra meglerhust.Analytikerne har en kjøpsanbefaling på Marine Harvest Group med et kursmål på 160 kroner per aksje. Aksjen stiger 0,73 prosent til 138 kroner på Oslo Børs.

marine harvest
aksjetips
dnb markets
Nyheter
Børs