ECB høyner BNP-vekst

Mario Draghi slipper nye prognoser.

Michel Euler
Børs

Den europeiske sentralbanken (ECB) gjorde som ventet ingen endringer i styringsrentene torsdag.ECB venter fortsatt at rentene vil holde seg på dagens nivåer i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for obligasjonskjøp.Banken fastholdt at obligasjonskjøpsprogrammet trappes ned til 30 milliarder euro i måneden fra januar frem til september eller lenger ved behov, og i alle tilfeller frem til ECB ser en varig justering i inflasjonsbanen som er i tråd med målet (på 2,0 prosent).Nye prognoserPå pressekonferansen i kjølvannet av rentedommen slapp sentralbanksjef Mario Draghi oppdaterte prognoser for nettopp inflasjonen, og gjorde det samtidig klart at rikelige stimulanser fortsatt er nødvendig for å få inflasjonen opp. 2017-prognosen holdes uendret på 1,5 prosent i 2017, mens 2018-prognosen jekkes opp fra 1,2 til 1,4 prosent. 2019-prognosen holdes også uendret på 1,5 prosent.I 2020 venter ECB en inflasjon på 1,7 prosent.Høyner BNP-vekstSamtidig jekker sentralbanken opp sine prognoser for BNP-veksten i eurosonen de neste årene.2017-veksten er oppjustert fra 2,2 til 2,4 prosent, 2018-veksten fra 1,8 til 2,3 prosent og 2019-veksten fra 1,7 til 1,9 prosent.I 2020 venter ECB en vekst på 1,7 prosent.RenteforskjellFederal Reserve satt i går opp styringsrentene i USA, men Draghi lar seg ikke stresse av en økende renteforskjell mellom USA og eurosonen.- Forskjellen i pengepolitiske beslutninger og derfor rentebeslutninger gjenspeiler ulike posisjoner i den økonomiske gjeninnhentingen, som forresten er sterkere i Europa nå. Gjeninnhentingen er dog mer fremskreden i USA. Vi har ikke sett at divergerende pengepolitikk har hatt noen negativ effekt på eurosonens økonomi, sa Draghi.Les mer her.

mario draghi
rente
rentedom
bnp-vekst
eurosonen
Nyheter
Børs