: Med revolusjonerende prosessor-teknologi, påstår selskapet Cryptotech at det skal danke ut majoriteten av dagens bitcoin-minere i verden, skriver Finansavisen.Gründer Erik Solberg har planer om å sette opp et enormt datasenter i Norge som skal mine halvparten av verdens nye bitcoin, med et strømforbruk som en stor, norsk by.– Vi kommer til å utkonkurrere kineserne, som i dag kontrollerer 60 prosent av all bitcoin-mining i verden. En bieffekt er at vi flytter bitcoin fra forurensende kullkraft til klimanøytral vannkraft, sier Cryptotech-sjef Erik Solberg.Hemmelig lokasjon– I dag mines det bitcoin for 30 millioner dollar i døgnet. Vi har planer om å kontrollere halvparten av dette, sier Solberg, som har flere mindre gründerselskaper bak seg.Sammen med to forskere i prosessorteknologi fra USA, har den norske ingeniøren planer om å sette opp et enormt datasenter et sted i Norge.– Vi har funnet lokaler som er store nok og har den typen krafttilførsel vi vil trenge. Men vi har ikke gått ut med noen konkret lokasjon. Det er nok mange som kunne tenke seg å stikke kjepper i hjulene for oss, av tilfeller sabotasje er kjent fra tidligere i bitcoin-sammenheng.Ny transistor-teknologiKjernen av forretningsideen er Chryptotechs nye prosessor, basert på en ny, enklere og mer effektiv CMOS-transistor.Dette gjør at prosessoren både er enklere å produsere, langt raskere, krever mindre strøm, mindre kjøling, samt at kjernene er mindre så det er plass til langt flere på samme areal.Solberg sier simuleringene har bekreftet at Chryptotech-prosessoren vil være seks ganger raskere enn dagens vanligste bitcoin-prosessor S9, og 25–30 ganger raskere pr. areal.– Legger du sammen alle fordelene, vil den være totalt 125 ganger mer effektiv enn nærmeste konkurrent, hevder Solberg.Prøvd tidligereSolberg forteller at han har minet bitcoin og flere andre kryptovalutaer siden 2009. I 2012 prøvde han første gang å starte mining i større skala, men ble nedstemt av investorene sine.– Da startet jeg et droneselskap i stedet, som var veldig hot på den tiden, og har angret kontinuerlig mer og mer på det, forteller Solberg.I sommer kontaktet han sin tidligere bekjente Tom Agan, med bakgrunn fra chip-design i blant andre Mostek, Cray og Honeywell, som igjen satte ham i kontakt med James Lupino.– Først da fikk vi vite om den nye unipolar-teknologien Lupino hadde utviklet, og som muligens kunne egne seg til mining.Datasenteret blir lagt til Norge på grunn av billig kraft og stabile politiske og geologiske forhold. Oppstarten skal være i august 2018.Token salg for 200 mill. dollarSelskapet er i gang med token-salg på 200 millioner dollar på sine nettetsider.Kjøperne får rettigheter til mining-kapasitet i to år fra august 2018. Selskapet anslår en avkastning på 5-gangeren, så fremt bitcoin-prisen holder seg over 5.500 dollar, og langt høyere hvis den blir liggende på dagens 17.000 dollar.– Hvis teknologien er så revolusjonerende, hvorfor ikke bruke den i andre prosessorer?– Det kan man absolutt. Men en bitcoin-mining-chip er temmelig dum. Den skal løse en enkelt type ligning, en SAH-256-algoritme, og kan ellers ikke legge sammen 2+2. En vanlig prosessor som skal løse alle slags oppgaver tar fem til syv år å utvikle, mens en mining-chip tar noen måneder.Ifølge simuleringene skal teknologien fungere etter planen. I februar skal den første prototypen være klar, og deretter skal den gjennom sin første produksjonsrunde hos tyske Global Foundries.Strøm for en byDet planlagte strømforbruket blir derimot imponerende, hvis alt går etter planen.Selv om én av Cryptotechs miner-enheter skal erstatte 70 kinesere, blir det likevel ikke gratis å erstatte 50 prosent av den globale bitcoin-produksjonen. Ifølge Solberg opp mot 2,3 terawatt, som tilsvarer rundt 5 prosent av dagens norske strømforbruk.– Men hele planen henger altså på at bitcoin-prisen ikke går i kjelleren?– Bitcoin-prisen er selvsagt den største variabelen her. Men vi har svært lave produksjonskostnader, og prisen må gå ekstremt lavt før vi går i minus. Da snakker vi 2012–nivåer på rundt 100 dollar.