Forskningssjef anbefaler to aksjer

I onsdagens rapport fra Investtech anbefaler forskningssjef Geir Linløkken kjøp av aksjer i Fred. Olsen Energy og BW LPG mens Frontline får en salgsanbefaling.- Fred Olsen Energy ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette er fordi investorene over tid stadig har betalt høyere priser for å komme seg inn i aksjen. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer bra med kursbunner. Dette indikerer at kjøperne er aggressive, mens selgerne er mer passive, og styrker det positive trendbildet i aksjen. Aksjen har støtte ved 17 kroner og motstand i overkant av 25 kroner på mellomlang sikt. Merk at risikoen i aksjen er svært høy. Kursen har det siste året svingt med rundt 50 prosent mellom laveste og høyeste kurs på månedsbasis. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Linløkken.- BW LPG har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal, noe som i første omgang indikerer at optimistene blant investorene nå blir sterkere. Aksjen tester taket ved 36-37 kroner i en rektangelformasjon. Et brudd opp gjennom dette vil utløse et nytt kjøpssignal i aksjen. Positiv volumbalanse styrker aksjen, og gjør det aktuelt å kjøpe også før et eventuelt brudd. Ved reaksjon ned er det støtte rundt 30 kroner på middels lang sikt. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Linløkken.- Frontline har de siste 18 månedene ligget i en fallende trendkanal. Dette viser at investorene stadig har gått nedover i pris for å komme seg ut av aksjen og indikerer at rederiet opplever vanskelige tider og at optimismen hos investorene er fallende. Aksjen tester nå støtten ved 39 kroner på mellomlang sikt, der den bunnet ut for tre-fire måneder siden. Dette kan gi en reaksjon opp. Det er imidlertid risikabelt å kjøpe nå, da et brudd ned vil vise at pessimister blant investorene er aktive og redde, og signalisere et videre fall. På kort sikt svekkes aksjen av svakt momentum og negativ volumbalanse. Vurdering: Svak salgskandidat, avslutter Linløkken.