Frontline-sjefen ser lyset i tunnelen

Andre halvår 2018 kan by på vendepunktet i tankmarkedet, tror konsernsjef Robert Hvide Macleod i Frontline. 

Tankratene har stupt den siste tiden, og ifølge nyhetsbyrået Reuters er ratene for de største tankskipene - VLCCene - nå nede i mellom 13.000 og 14.000 dollar pr dag.Til sammenligning oppga John Fredriksens tankrederi Frontline, en kontant break-even rate på 21.600 dollar i sin seneste kvartalsrapport, noe som gjør at rederiet seiler med store tap i spotmarkedet. Det samme gjelder for de mindre Suezmax-skipene.- Vi er forsiktige med å spå en styrkelse av markedet på kort sikt, selv om den nåværende svakheten i starten av vintersesongen er overraskende, skriver Frontline-sjef Robert Hvide Macleod i en epost til Reuters.Det svake markedet kan være positivt i form av at det gir incentiver til rederne om å skrape eldre skip og mindre effektive skip. - Vi har sett økende skrapingsaktivitet, fra to VLCCer i 2016 til 11 VLCCer i 2017. Med det svake tankmarkedet og de sterke skrapprisene, tror vi denne trenden vil akselerere, skriver Macleod som tror at andre halvår 2018 kan by på et oppsving.- Dersom oljeetterspørselen øker som ventet vil tankmarkedet i andre halvdel av 2018 være interessant. Og fortere hvis skrapingen øker betydelig.