Fullført GoodBulk-emisjon - skal finansiere skipskjøp for 1,1 mrd.

Stor interesse for emisjon. Det ferske rederiet fortsetter å utvide flåten. 

Tørrbulk, illustrasjon. Foto: Finansavisen.

Det ett år gamle tørrbulkrederiet GoodBulk som er notert på OTC-listen, besluttet tidligere i desember å gjennomføre en tegningsrettemisjon på inntil 80 millioner dollar, tilsvarende om lag 670 millioner kroner.Rederiet ville utstede opp til 5.250.000 nye aksjer til en tegningskurs på 15,23 dollar pr aksje for å finansiere kjøp av opp til seks tørrbulkskip.Tørrbulkferskingen meldte i slutten av oktober at det hadde inngått en avtale med investeringselskapet CarVal Investors om å kjøpe mellom syv og 13 Capesize-skip. Syv av skipene er levert, men rederiet hadde opsjoner på ytterligere seks skip som de ville finansiere med den varslede emisjonen.Fredag melder rederiet at emisjonen som ble tilrettelagt av Clarksons Platou Securities, er fullført og at det fikk inn et bruttoproveny på om lag 25,6 millioner dollar, tilsvarende 214,3 millioner kroner.Videre skriver selskapet at det forventer å utøve opsjonene på de seks Capesize-fartøyene for totalt 134,2 millioner dollar, tilsvarende 1,1 milliarder kroner.De seks fartøyene vil bli finansiert med en kombinasjon av tilgjengelige kontanter, eksisterende og nye kredittfasiliteter og utstedelsen av nye aksjer til en verdi av 80,4 millioner dollar.Det inkluderer 3.727.513 nye aksjer som blir utstedt til fond forvalter av CarVal Investors, samt de snaut 1,7 millioner nye aksjer som ble utstedt i den nevnte emisjonen.Nettogjelden ventes å holde seg under 30 prosent av netto skipsverdier, understrekes det i meldingen.Etter levering av de seks Capesize-fartøyene, vil selskapet kontrollere en flåte på 25 tørrbulkskip, der av 22 Capesize, én Panamax og to Supramaxer.