Funcom inngår joint venture

Funcom inngår joint venture og gjør emisjoner.

Funcom etablerer et joint venture (JV) med Cabinet Group for intellektuelle rettigheter, går det frem av en meldng mandag.Det er en kontantløs transaksjon der Funcom mottar 50 prosent eierandel i JVet og utsteder 22,3 millioner nye aksjer til Cabinet Group til kurs 2,6 kroner per aksje.Videre gjør Funcom en rettet kontantemisjon mot fondene Swedbank Robur Ny Teknik og Swedbank Robur Microcap, som begge driftes av Swedbank Robur Fonder AB, på 34 millioner aksjer, også til kurs 2,6 kroner per aksje.Sistnevnte emisjon gjøres for å finansiere partnerskap med tredjeparts spillutviklere og for å få mer fleksibilitet til å investere i produksjon av nye spill internt.Emisjonskursen tilsvarer en premie på 18 prosent på fredagens sluttkurs.I tillegg vil Funcom gjøre en aksjespleis på 5:1, slik at fem eksisterende aksjer handles for én ny aksje.