Handel i bitcoin er risky business

Handel i bitcoin og andre uregulerte kryptovalutaer er risikabelt så det holder, og det finnen ingen beskyttelse for investorer.