Hansson fortsatt optimist tross blytungt marked

- Selv om ikke noe kan garanteres, er mitt syn at 2018 burde blir mer innbringende for dere enn 2017, skriver Herbjørn Hansson til aksjonærene i tankrederiet sitt. 

- I en sektor så volatil som tankshippingindustrien, er ingen fullstendig beskyttet fra markedet. De siste 12 månedene har vært en utfordrende tid for både industrien som helhet, men også for aksjonærene i NAT, skriver konsernsjef og styreleder Herbjørn Hansson i et brev til aksjonærene.Aksjekursen til Nordic American Tankers stupte 28 prosent på børsen i USA tirsdag  i forrige uke etter at rederiet annonserte at det ville hente inn 110 milliarder dollar gjennom en emisjon som en del av en rekapitalisering av selskapet.De siste 12 månedene er nedgangen på 70 prosent.Hansson er imidlertid ikke kjent for å henge med geipen selv om markedet reagerer negativt.- På nåværende tidspunkt skjer det viktig og positive ting i NAT, skriver han i brevet som inneholder en nærmere beskrivelse av rekapitaliseringen som "vil gjøre NAT til et av de finansielt sterkeste tankselskapene som er notert på Wall Street".I tillegg til den nevnte emisjonen som ifølge selskapet var overtegnet, har rederiet nylig inngått en sale/leaseback-avtale med Røkke-selskapet Ocean Yield for tre tankskip av typen Suezmax som er under bygging.Videre har selskapet sikret en kredittfasilitet på 375 millioner dollar gjennom en av sine to hovedbankforibidenlser. Selskapet opplyser at det ikke har en intensjon om å bruke denne.- Emisjonen og kredittfasiliteten gir oss tilstrekkelig med tid til å sikre resten av rekapitaliseringsprogrammet, skrivet Hansson.Resten av programmet inkluderer en kombinasjon av en rullerende kredittfasilitet på 250 millioner dollar, samt en kombinasjon av et obligasjonslån og mulige skipstransaksjoner i størrelsesordenen 100 til 150 millioner dollar. Målet er at disse transaksjonene vil sikre at selskapets kontant break-even nivå vil "fortsette å være det laveste av de Wall Street"-noterte rederiene.- Man kan være usikkert på retningen til markedet, men som stor aksjonær og som styreleder og konsernsjef i NAT, er jeg ikke usikker på evnen NAT har til å gi utmerket avkastning når tankmarkedet snur til det bedre. Tilfellet er faktisk at inntjeningspotensialet til dette selskapet etter min mening, ofte er undervurdert.- Selv om ikke noe kan garanteres, er mitt syn at 2018 burde blir mer innbringende for dere enn 2017, skriver han avslutningsvis til NAT-aksjonærene. Det er forøvrig et syn han deler med Frontline-sjef Robert Hvide Macleod. - Dersom oljeetterspørselen øker som ventet vil tankmarkedet i andre halvdel av 2018 være interessant. Og fortere hvis skrapingen øker betydelig, uttalte Macleod til Reuters mandag.Kjøper i Solon EiendomInvesteringsselskapet til Herbjørn Hansson og investorsønnen Alexander, High Seas AS, kjøpte i forrige uke 305.000 aksjer i eiendomsutvikleren Solon Eiendom, ifølge e fersk aksjonæroversikt.Det gjør dem til 16. største aksjonær i selskapet som har flere profilerte navn på aksjonærlisten. Alexander Hansson forteller til Hegnar.no at aksjene ble kjøpt til 18,50 kroner, noe han mener var et sterkt kjøp.Han trekker frem en sterk og flink ledelse, samt at det er flere tunge og solide aksjonærer i selskapet, som andre grunner til aksjekjøpet. Solon Eiendom stiger 4,08 prosent til 20,40 kroner på Oslo Børs tirsdag.Det betyr at aksjene til far og sønn Hansson har steget med drøyt 10 prosent.