Høyeste oppkjøpsaktivitet på ti år

PE-fond har gjort oppkjøp i Norden for nær 200 milliarder kroner hittil i år. Det nærmer seg ny rekord. 

Mark Lennihan
Børs

Hittil i år har private equity-fond foretatt 154 oppkjøp i Norden til en samlet verdi av 20,2 milliarder euro, tilsvarende rett under 200 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv og viser til en rapport fra analysebyrået Mergermarket.– Det har vært en bølge av aktivitet innenfor Private Equity over hele Europa i 2017, men særlig i Norden har aktiviteten steget til rekordnivåer, sier analyseredaktør Jonathan Klonowski i Mergermarket til DN. Rekorden er fra 2007 på 21 milliarder euro, og denne er nå innenfor rekkevidde. Administrerende direktør Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening sier til avisen at det har vært god aktivitet i markedet for aktive eierfond, men påpeker det høye volumet i 2017 blir trukket opp av enkeltavtaler.– Men når man ser på tallene til Mergermarket er det tydelig at det høye transaksjonsvolumet i 2017 blir dratt opp av enkelte store «megadeals». Kun én av disse giganttransaksjonene skjedde i Norge, sier Eckhoff Høvding til DN.Bare transaksjonen der Visma ble solgt, utgjorde 45 milliarder kroner. – De gode tallene for 2017 viser uansett at Norden er et attraktivt marked for aktive eierfond. Dette skyldes blant annet at markedet har utviklet seg mye og modnet betydelig de siste årene, sier Eckhoff Høvding til avisen. 

private equity
mergermarket
norden
norsk venturekapitalforening
Nyheter
Børs