Inngår offshore-fusjon til 6 milliarder

McDermott International og CB&I fusjonerer. 

McDermott International - foto fra selskapets hjemmesider

McDermott International og CB&I har inngått fusjonsavtale i en aksjetransaksjon verdsatt til seks milliarder dollar, hvor aksjonærene i McDermott vil eie rundt 53 prosent av det sammenslåtte selskapet.Det opplyser McDermott i en melding mandag kveld, ifølge TDN Direkt.Det fusjonerte selskapet vil være et fullt ut vertikalt integrert onshore-offshore-selskap, med bredt tilbud av engineering, innkjøp, konstruksjon og installasjon (EPCI), opplyses det.- Kunder verden over søker i økende grad et enkelt selskap som kan tilby begynnelse til slutt-løsninger (..), sier konsernsjef David Dickson i McDermott i meldingen.Den estimerte selskapsverdien er ifølge nyhetsbyrået på seks milliarder dollar er basert på sluttkursen til McDermott-aksjen 15. desember.MCDermott-aksjen var opp 0,9 prosent i handelen etter børsslutt mandag, mens CB&I var opp 0,6 prosent.Det fusjonerte selskapet vil ha en omsetning på rundt 10 milliarder dollar og en ordrereserve på rundt 14,5 milliarder dollar. Det ventes ebitda-vekst og en sterk fri kontantstrøm.Transaksjonen ventes kontantinnvannende eksklusive engangskostnader innen første året etter gjennomføring. Det ventes årlige kostnadssynergier på 250 millioner dollar i 2019, i tillegg til et kostnadsreduksjonsprogram på 100 millioner dollar som CB&I venter realisert innen utgangen av 2017. Videre ventes vesentlige omsetningssynergier.Konsernsjef David Dickson og finansdirektør Stuart Spence i McDermott vil få tilsvarende posisjoner i det fusjonerte selskapet.Transaksjonen ventes gjennomført i andre kvartal 2018.