Kitron med avtale

Kitron har inngått kontrakt knyttet til produksjon av medisinsk utstyr.

Børs

Kitron ASAs datterselskap Kitron AS har signert avtale med et ledende selskap innen medisinsk utstyr, går det frem av en børsmelding onsdag.Avtalen innebærer at Kitron for enkelte produkter blir leverandør i en periode på to år fra 2018. Kitron venter at omsetningen under avtalen vil være mellom 100 millioner kroner og 150 millioner kroner. Produksjonen vil foregå ved Kitrons fabrikk i Arendal.

kitron
Nyheter
Børs