(): Alpinstjernen – som tidligere i år stod frem i bar overkropp sammen med søte hundevalper i DNBs reklamefilm og oppfordet folk til å spare – satser selv på aksjer. Ifølge aksjonærregisteret investerte han i en rekke selskaper i løpet av fjoråret. Nylig etablerte han også investeringsselskapet Kigm Holding, og han er dessuten medeier i det nystartede investeringsselskapet Øks Invest.Ifølge aksjonærregisteret, som er oppdatert per utgangen av 2016, eier Jansrud blant annet 56.500 aksjer i Pexip, skriver Kapital. Det er et videokonferanseselskap som ble startet av avhoppere fra Tandberg, og som økte omsetningen til 130 millioner kroner i fjor, opp fra 50 millioner kroner året før, ifølge Finansavisen. Jansrud har også en liten andel i et annet videokonferanseselskap, Videxio, som også opplever sterk vekst, ifølge Finansavisen. Begge selskapene utvikler løsninger som gjør videokonferanser mindre ressurs- og kapitalkrevende, hvor man for eksempel kan bruke vanlig programvare, telefoner og lesebrett.Alpinstjernen har dessuten ifølge Kapital aksjer i IT-selskapene Vision Io og Tempus Tellus, og det kan se ut som om Jansrud foretrekker den bransjen. Han er nemlig også registrert med en eierandel i Nordic Semiconductor i aksjonærregisteret. Aksjekursen har vært svært volatil på Oslo Børs de siste par årene; ved inngangen av 2016 var kursen i 43,25, mens den på slutten av året var nede i 35,1.