- Kjøp disse 7 aksjene

Porteføljeforvalter Alexander Larstedt Lager kaster ut én aksje fra portefølje.

Porteføljeforvalter Alexander Larstedt Lager i Arctic Fund Management tar ifølge dn.no Golden Ocean ut av sin anbefalte portefølje på Oslo Børs.Det tas ikke inn nye aksjer.Arctic-porteføljen

  • Aker
  • Atea
  • B2 Holding
  • Entra
  • Schibsted A
  • Statoil
  • Telenor