Torsdag morgen ble det I forbindelse med oppkjøpet ble det annonsert at det sammenslåtte rederiet hadde inngått en avtale om å selge seks moderne tankskip på 300.000 dødvekttonn av typen VLCC - Very Large Crude Carrier - til et anerkjent rederi.Tankrederiet International Seaways avslører i en melding at det er kjøperen av de seks skipene til en total pris på 434 millioner dollar, tilsvarende 3,6 milliarder kroner.Fem av fartøyene er bygget i 2015, mens ett er bygget i 2016. Levering ventes til andre kvartal 2018. - Vi er glade for å ha inngått denne overbevisende enblokkstransaksjonen som gjør International Seaways i stand til å ytterligere øke sin inntjeningsevne og lederskap i industrien, sier konsernsjef Lois K. Zabrocky. International Seaways har fra før av en flåte på totalt 56 tankskip, derav én ULCC - Ultra Large Crude Carrier - ni VLCCer, to Suezmaxer, åtte Aframax, 12 Panamax og 18 MR tanskip.