Kraftig inntektsfall for Viking Supply Ships

Utnyttelsegraden var nesten halvert i tredje kvartal, men til våren ser rederiet tegn til bedring. 

Etter flere utsettelser kan det Christen Sveaas-dominerte offshorerederiet Viking Supply Ships endelig legge frem tall for tredje kvartal.Resultatet etter skatt, inkludert fra ikke-videreført virksomhet, endte på minus 99 millioner svenske kroner i kvartalet, mot minus 93 millioner kroner i samme periode i fjor.EBITDA fra videreført virksomhet var på minus 18 millioner svenske kroner, opp fra minus 85 millioner svenske kroner i tredje kvartal 2016.Inntektene fra videreført virksomhet beløp seg til 93 millioner svenske kroner, etter en kraftig nedgang fra 235 millioner svenske kroner i samme periode året før.Gjennomsnittlig fragrate for ankerhåndteringsflåten var på 37.500 dollar i kvartalet, sammenlignet med 53.500 dollar pr kvartal i fjor. For flåten i Nordsjøen som helhet var snittraten i kvartalet på 17.500 dollar, ifølge beregninger basert på tall fra Westshore Shipbrokers. Utnyttelsesgraden ble nesten halvert fra 65 prosent i fjor til 36 prosent i år.Ingen av rederiets fem forsyningsskip var i drift i kvartalet. Når det gjelder fremtidsutsiktene venter rederiet at offshoremarkedet i Nordsjøen vil være veldig utfordrende, minst til våren 2018.- Det er tegn som tyder på at riggetterspørselen vil forbedre seg mot andre halvdel av 2018, men det fortsetter å være uklar i hvilken gfrad dette vil ha en positiv effekt på Nordsjømarkedet i overskuelig fremtid, sier konsernsjef Trond Myklebust.- Viking Supply Ships ser likevel økt anbudsaktivitet innen sine kjerneregioner som er tøffe miljø offshore, sier han, og legger til at rederiet for øyeblikket forfølger flere kontraktsmuligheter og at det har en klar ambisjon om å sikre langsiktige kontrakter for deler av flåten i 2018.RestruktueringOffshorerederiet har flere ganger utsatt publiseringen av rapporten for tredje kvartal som følge av at rederiet har vært i kompliserte og langvarige forhandlinger med sine viktigste långivere om en restrukturering.Tirsdag i forrige uke kunne rederiet endelig melde at det har fått støtte for restruktureringsforslaget fra alle senior långivere.Gitt at långivernes kredittkomiteer godkjenner forslaget, ventes det at den finansielle restruktureringen vil fullføres innen kort tid.  Selskapets aksjekurs var en stund opp over 70 prosent på dagen da nyheten kom om at restrukteringen var i boks.