Kraftig rateløft, men fortsatt blytungt

Det er lav aktivitet i markedet for frakt av råolje og ratene er fortsatt godt under break even. 

Reuters rapporterer om kun én stortankslutning fra den arabiske gulf torsdag.Det ene tankskipet av typen VLCC - Very Large Crude Carrier - som er sluttet, går til Kina med 270.000 tonn råolje ombord.Raten oppgis til WS (World Scale) 54, noe som tilsvarer om lag 17.000 dollar pr dag.Det er noe høyere enn den seneste uken da ratene har vært nede i rundt 13.000 til 14.000 dollar dagen.Til tross for en liten bedring er det fortsatt godt under rederienes break even-nivåer.Frontline behøver for eksempel 21.600 dollar pr dag for sine VLCCer for å gå i null.- Vi er forsiktige med å spå en styrkelse av markedet på kort sikt, selv om den nåværende svakheten i starten av vintersesongen er overraskende, skrev Frontline-sjef Robert Hvide Macleod i en epost til Reuters tirsdag. Les også:  Bekrefter gigantoppkjøp i tankmarkedet