Kværner-kontrakt til 600 mill.

Skal levere landfasiliteter til en ny russisk eksportrørledning. 

Kværner er blitt tildelt en kontrakt av det sveitsiske driftsselskapet Nord Stream 2 AG.Kontrakten innebærer levering av onshore-fasiliteter til den planlagte nye Nord Stream 2-rørledningen som krysser Østersjøen.Arbeidet inkluderer blant annet innkjøp, prosjektledelse og installasjon av rørledninger og serivcebygninger på fasiliteten.Kontrakten har en verdi på omlag 600 millioner kroner.Designet av installasjonen skal utføres av en annen kontraktør, opplyses det.