Marine Harvest får delvis medhold

Laksegiganten har fått delvis medhold i sin klage etter søknaden om utviklingstillatelser for konseptet "Egget".

Selskapet fikk opprinnelig delvis avslag på sin søknad om 14 utviklingstillatelser til realisering av konseptet "Egget".I et vedtak fra 1. juni fikk selskapet tilsagn om fire tillatelser.Etter en klage på vedtaket får nå selskapet seks tillatelser, mot tidligere fire tillatelser."Fiskeridirektoratets vedtak når det gjelder tildeling av tillatelser til Marine Harvest Norway og utvikling av konseptet "Egget" opprettholdes, med den endring at det gis tilsagn om 6 tillatelser til utvikling av 5 "Egg", som omfatter 1 prototype og 4 "Egg", heter det i et brev fra Nærings- og Fiskeridepartementet. "Som en konsekvens av at antall tillatelser og enheter økes vil saken sendes til Fiskeridirektoratet for en rask vurdering av om det er nødvendig å gjøre endringer i de fastsatte målkriterier" heter det videre.Tillatelsene tildeles for en periode på seks år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt, opplyses det.