MEF: Vedlikeholdsetterslep kan gi 12 milliarder i gevinst

Å redusere forfallet på fylkesveiene i Norge kan gi samfunnsøkonomiske gevinster på opptil 12 milliarder kroner, ifølge en rapport fra MEF.

Foto: Scanpix
Børs

Men da må bevilgningen til vedlikehold av veidekke og veifundament økes til om lag 1,5 milliarder kroner per år i perioden 2018 til 2029, ifølge rapporten Oslo Economics har utarbeidet på bestilling fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).Den samfunnsøkonomiske gevinsten vil da bli på mellom 8,3 og 11,9 milliarder kroner.Ifølge rapporten er forfallet på fylkesveiene beregnet til å koste 63 milliarder kroner samlet.– Det er få andre samferdselstiltak som kan vise til så store samfunnsøkonomiske gevinster, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.Hun mener manglende vedlikehold gir samfunnskostnader i form av økt reisetid, mer bruk av drivstoff og mer slitasje på kjøretøyene.MEF mener det er nødvendig med en langsiktig plan for hvordan etterslepssituasjonen skal håndteres.– I forarbeidene til ny Nasjonal transportplan for 2018–2029 ble det foreslått å etablere et eget fornyelsesprogram for fylkesveiene, men det har vi ikke sett noe til så langt. Jeg vil oppfordre politikerne til å hente dette forslaget opp fra skuffen, sier Brodtkorb.(©NTB)

Nyheter
Børs