Meglerhus om Statoils Brasil-investering

Meglerhus anbefaler kjøp av Statoil-aksjen.

Statoils annonserte investering i Brasil ser på DNB Markets estimater i første omgang ut til å gi en nøytral effekt på verdsettelsen.«Basert på dagens løpende produksjon vil kjøpet i et utvanningseffekt på 1 krone pr aksje, men ettersom selskapene tar sikte på å løfte utvinningsgraden vil dette kunne kompenseres og på sikt gi et positivt bidrag», skriver meglerhuset.DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Statoil med et kursmål på 178 kroner pr aksje.