Multiconsult får jobb av Verdensbanken

Selskapet klart for sitt tredje prosjekt i Papua Ny-Guinea.

multiconsult

Multiconsult skal utrede hvordan inntektene fra vannkraft kan fordeles rettferdig og bidra til lokal utvikling i Papua Ny-Guinea for Verdensbanken. Det opplyser selskapet onsdag og der dermed klart for sitt tredje prosjekt i landet, ifølge TDN Direkt.- Det er et stort potensial for utbygging av vannkraft i Papua Ny-Guinea. Nye studier viser at kraftressursene tilsvarer over 10.000 MW i form av både store vannkraftprosjekter og mange småkraftverk, opplyser selskapet. Multiconsult skal bistå Verdensbanken med forslag til hvordan lokalsamfunnene kan få større deltakelse og eierskap til de nye vannkraftprosjektene, ifølge byrået. Oppdraget vil bestå av konsultasjonsmøter med myndigheter, kraftutbyggere og sivilsamfunn i Papua Ny-Guinea, samt litteraturstudier av liknende tiltak innenfor vannkraftsektoren i andre land. Multiconsult vil også hente eksempler fra landets gruveindustri, olje- og gass og skogsektoren, ifølge meldingen.