Myrseth utelukker ikke at bitcoin skal i null

Blockchain og kryptovalutaer vil fortsette å prege nyhetsbildet i 2018.

Børs

I år fikk kryptovalutaene sitt store gjennombrudd. Det skal godt gjøres at du ikke har hørt om bitcoin i løpet av de siste månedene.I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning skriver investeringsdirektør Stig Myrseth at kryptovalutaer basert på blockchain-teknologien kan representere det neste steget i evolusjonen av penger.- Dersom skjuling av formue og gjennomføring av overførsler som er ulovlige i det ordinære banksystemet er de eneste fordelene, er fremtiden mørk. I så fall er det bare et spørsmål om tid før de blir kriminalisert. Det er imidlertid ikke til å komme fra at blockchain-teknologien har en del egenskaper som gjør den spennende og potensielt revolusjonerende for pengesystemet, slår Myrseth fast.Investeringsdirektøren trekker frem fire fordeler:

  1. For det første gjør teknologien det mulig å eliminere mellommannen. Banker trengs verken for oppbevaring eller overførsler av kryptovalutaer. For bankvesenet representerer bitcoin og andre kryptovalutaer en eksistensiell trussel.
  2. Dernest er det lavere risiko for devalueringer og hyperinflasjon. Årsaken er at det ikke er politikere men matematiske formler som styrer seddelpressen.
  3. For det tredje er et blockchain-basert pengesystem potensielt robust. Et sådan kan ikke lammes ved å sprenge en sentral dataserver. Årsaken er at systemet er desentralisert med kopier liggende på tusenvis av datamaskiner verden over.
  4. Til sist har kryptovalutaer global rekkevidde. De kan brukes alle steder som har tilgang til internett og kan bli vår første verdensvaluta.
Hvorvidt kryptovalutaer makter å utkonkurrere dagens pengesystemer, gjenstår å se. Myrseth minner om at fordelene klart må overstige ulempene.Dernest er motkreftene formidable. Her kan nevnes at statskassen i dag nyter godt av store inntekter fra pengeutstedelsen. Uteblir disse, må skattene heves.Bitcoin snart utdatert?- Så er det bare å kjøpe bitcoin? Snarere tvert imot. På lang sikt tipper jeg imidlertid den skal i null. Som førstemann ut har bitcoin fått enorm drahjelp av sitt merkenavn. Ulempen ved å være eldst, er imidlertid at koden begynner å bli utdatert samtidig som det anarkistiske styringssystemet gjør det vanskelig å oppdatere den, skriver Myrseth.Han minner om at transaksjonstiden er for lang og transaksjonskostnadene i form av strømforbruk for høye. Faren er følgelig overhengende for at bitcoin blir disruptert av nye og forbedrede kryptovalutaer med overlegne tekniske kvaliteter.Les også: Krakk i 181 av de 200 største kryptovalutaeneOnsdag omsettes en bitcoin for 16.089,71 dollar, opp 2,19 prosent.- Den meteoriske oppgangen til bitcoin og andre kryptovalutaer har skapt en enorm begeistring og interesse for temaet i brede lag av befolkningen. Få ting er egnet til å pirre fantasien mer enn penger og revolusjonerende teknologier. Blockchain og kryptovalutaer vil fortsette å prege nyhetsbildet i 2018, og jeg blir ikke overrasket om Oslo Børs gripes av kryptofeber snart, avslutter Myrseth.

bitcoin
stig myrseth
Nyheter
Børs