NCC med ny milliardkontrakt

NCC tildelt nytt prestisjeprosjekt. 

NCC har sammen med Wayss & Freytag fått entreprisen Korsvägen i jernbaneprosjektet Västlenken utenfor Gøteborg med Trafikverket, opplyses det i en melding. Korsvägen består av 3,2 km tunnel og en togstasjon under bakken, og er inngått med det svenske Trafikverket. Selve kontrakten opplyses å være på 3,8 milliarder svenske kroner. - Det er svært gledelig at vi har fått oppdraget med å bygge Korsvägen. Det viser at NCC er konkurransedyktige på store prosjekter. Korsvägen blir et viktig knutepunkt i Gøteborgs kollektivtrafikk og stasjonen vil bidra til økt tilgjengelighet til området, sier Nils Bjelm, divisjonssjef Civil Engineering, NCC Infrastructure.Det totale oppdraget er å bygge Västlänkens tunnel fra Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal til Almedal, totalt 3,2 km tunnel og stasjonen Korsvägen. Byggestart planlegges å starte våren 2018, med avslutning i 2026.NCCs andel i entreprisen er på 60 prosent, og rrdren registreres i fjerde kvartal i forretningsområdet NCC Infrastructure.