Nest høyeste nivå som er målt noensinne

Ferske tall viser nest høyeste transaksjonsvolum i Norden noensinne - og økning i Norge.

Transaksjonsvolumene i det kommersielle eiendomsmarkedet i Norden vil overstige 42 milliarder euro i 2017, tilsvarende 420 milliarder kroner, viser ferske tall fra Pangea Property Partners.Dette er det nest høyeste nivået som er målt noensinne, og bare Sverige faller mot i fjor. Tallet er tre prosent lavere enn 2016.- Det vil alltid være variasjoner mellom de ulike landene, men Norden som helhet fortsetter å være et av de mest likvide eiendomsmarkedene i Europa, sier administrerende direktør og partner Bård Bjølgerud i Pangea Property Partners, ifølge en melding.Ser man på landene hver for seg, har de norske volumene økt markant med 11 prosent, Finland har økt med 30 prosent og Danmark med 31 prosent sammenlignet med i fjor.Sverige er fortsatt det største markedet for næringseiendom i Norden, men volumene faller 28 prosent fra et veldig sterkt fjorår.- I år er det ikke mange spesielt store transaksjoner som stikker seg ut i Norge, så oppgangen i det norske markedet skyldes først og fremst jevn og god etterspørsel, men også et ganske bra tilbud av eiendommer. Likviditeten i markedet i år har vært god, sier Bjølgerud.Den svenske nedgangen skyldes andre faktorer.- Nedgangen i det svenske markedet kan til en viss grad forklares med en økt usikkerhet relatert til varslede skatteendringer, et svakere boligmarked og få megatransaksjoner, sier analysesjef Mikael Söderlundh i Pangea.- Når det er sagt, er ikke nedgangen så dramatisk som det kan se ut som ettersom vi sammenligner med rekordåret 2016. Antallet transaksjoner har bare falt marginalt, fortsetter han.