Nordea øyner en enda høyere rentebane

Sjeføkonom tror Norges Bank bommer igjen.

Norges Bank besluttet som ventet å heve rentebanen på forrige ukes møte, og signaliserer nå at første renteøkning kommer allerede om et års tid.Nordea Markets tror det kan bli nok en oppjustering allerede i mars.- Hvis boligmarkedet roer seg slik vi tror, kronen kanskje går litt sterkere og tallene for BNP-veksten blir overraskende gode, kan vi få en ytterligere oppjustering av rentebanen i mars. Det blir ikke nødvendigvis slik at en renteøkning i september prises 100 prosent inn i prognosen, men sannsynligheten blir så høy at markedet må begynne å tenke på det, sier sjefanalytiker Erik Bruce på dagens TV-sending fra meglerhuset.Tror Olsen bommer - igjenSjeføkonom Kjetil Olsen kommer så inn på hvorfor en ny oppjustering av rentebanen i mars er et tema.- Igjen har Norges Bank lagt til grunn at fallet i ledigheten er over og vil flate ut. Trenden har vært klart fallende gjennom hele 2017, og sentralbanken har blitt overrasket gang på gang. Vi tror tallene for registrert ledighet førstkommende fredag vil vise at ledigheten faller med ytterligere 1.000, slik trenden har vært. Vi ser ikke noen grunn til at dette skal stoppe opp, sier han.- Vi mener det er stor sannsynlighet for at Norges Bank nok en gang blir overrasket over at ledigheten blir lavere, og at banken nok en gang må oppjustere produksjonsgapet når vi kommer til mars, legger Olsen til.Valutasjokk i mars?Produksjonsgapet gir uttrykk for Norges Banks vurdering av den samlede kapasitetsutnyttelsen i økonomien i forhold til et normalnivå.Perioder med et positivt produksjonsgap omtales normalt som høykonjunktur, mens perioder med negativt produksjonsgap indikerer lavkonjunktur.Kommer denne oppjusteringen i mars, kan vi ifølge Olsen få sterkere reaksjoner i rente- og valutamarkedet enn etter forrige ukes møte.- I mars er jo september bare et halvt år frem, og da vil vi kunne få litt respons, sier sjeføkonomen.- Nådestøt for kronerallySjefanalytiker Bruce følger opp med å trekke frem det han karakteriserer som en «ekstremt svak krone».- Folk snakker om dette er en sluttårseffekt, og at vi får et kronerally på nyåret. Men da blir det vel ingen oppjustering av rentebanen, sier han.Sjeføkonom Olsen er dog i tvil om at et slikt rally vil inntreffe.- Det er ikke mange tegn i tiden som taler for at markedet plutselig skal snu nå og bli veldig positivt til kronen. Jeg tror fortsatt at valutamarkedet trenger noen klare signaler, som at boligmarkedet roer seg og - ikke minst - at Norges Bank altså oppjusterer rentebanen én gang til. Det kan på en måte gi støtet til et evt. kronerally, eller en sterkere krone lenger frem, sier han.Bruce skyter så inn at det i Norges Banks prognoser ligger inne at norsk økonomi tåler en kronestyrkelse på to prosent over nyttår.- Det vil si at kronen må styrke seg mer enn 1,5-2,0 prosent for å trekke ned renteprognosen neste gang, sier han.