Nordea tar analysekostnadene selv

Kostnadene forbundet med ekstern analyse vil bli båret av banken selv når MiFID II-direktivet trer i kraft. 

Nordea Asset Management skriver i en melding torsdag at kostnadene til ekstern analyse vil bli båret av banken selv når MiFID II-direktivet trer i kraft 3. januar 2018.Dermed vil ikke de eksterne analysekostnadene lenger bli trukket fra kundenes avkastning i fondene.- Ved å behandle eksterne og interne analysekostnader på samme måte skaper vi åpenhet og gjør det enklere for kundene våre å ta investeringsbeslutninger. Etter vårt syn er dette i tråd med hensikten med MiFID II og noe vi i Nordea støtter fullt ut, sier Snorre Storset, leder av Wealth Management i Nordea.Det nye direktivet krever at kapitalforvalterne skal spesifisere kostnader knyttet til analyse, for eksempel skriftlige analyser og rådgivning på telefon.Enten kan kapitalforvalteren ta kostnaden selv, eller overføre denne til kunden som en del av forvaltningskostnadene.Pr i dag inngår analysekostnadene i transaksjonsgebyrene og meglergebyrene som fondene betaler selv.