Nordic Mining landet emisjon

50 millioner kroner er på plass.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Oslo Axess-noterte Nordic Mining hadde hyret inn Carnegie og Swedbank som tilretteleggere for en rettet emisjon på 40-60 millioner kroner i bruttoproveny.Sent torsdag kveld kom meldingen om at selskapet har hentet 50 millioner kroner, gjennom utstedelse av 15.625.000 nye aksjer til kurs 3,20 kroner.Barton Group tegnet seg gjennom datterselskapet The B-L Holding Company for aksjer for en samlet sum på én million dollar (rundt 8,2 millioner kroner), i tråd med en forhåndsforpliktelse.Nettoprovenyet skal brukes til å finansiere forberedelser til bygging på Engebøfjellet, samt generelle selskapsformål.Nordic Mining fortalte i går om «betydelige indikasjoner av interesse» fra eksisterende aksjonærer og nye investorer.Les mer her.