Norske Skogs gjeld: 9.244.443.378 kroner

Norske Skogs konkursbegjæring er formelt tatt til følge.

Norske Skog, Follum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.

Av kjennelsen framgår det at selskapets totale gjeld er på 9,24 milliarder kroner. Samtidig opplyser Oslo byfogdembete at selskapet har innrapportert at eiendelene har en bokført verdi på 2,87 milliarder kroner.– Begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven, slår retten fast.Dermed er det opprettet et konkursbo, og advokat Tom Hugo Ottesen er oppnevnt som bostyrer.Konkursbegjæringen ble kjent tirsdag. Styret i det børsnoterte selskapet har i flere måneder jobbet med å få på plass en redningsplan, men måtte til slutt gi opp. Dermed går selskapet til skifteretten, og eiendelene blir sannsynligvis auksjonert bort.Inntil videre fortsetter driften på papirfabrikkene som selskapet eier i Norge og i utlandet. Det er fortsatt store verdier i de lønnsomme fabrikkene, men den voldsomme gjeldsbyrden førte selskapet inn i krise.(©NTB)