Nyheter løfter New York-børsen

Torsdag peker pilen opp i åpningsminuttene.

Trader Michael Smyth på gulvet i New York Stock Exchange. AP Photo

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,18 prosent og står i 6.973,35 poeng, mens Dow Jones står i 24.789,85 poeng etter en oppgang på 0,26 prosent.Jobless claimsStatistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 245.000 per 16. desember, mot 225.000 foregående uke. Antall førstegangssøkende var ventet til 233.000 personer, ifølge Bloomberg-estimater.Det løpende gjennomsnitt for de fire siste ukene var 236.000, mot 224.750 uken før.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) i USA var 1,889 millioner personer. Det var på forhånd ventet 1,898 millioner.BNPRevidert bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA steg 3,2 prosent på årsbasis i 3. kvartal 2017, fra tidligere oppgang på 3,3 prosent. Konsensus lå ifølge vår makrokalender på 3,3 prosent vekst på årsbasis.Privat forbruk steg for øvrig 2,3 prosent i kvartalet, mot ventet 2,3 prosent.BNP-prisindeksen steg 2,1 prosent, likt forventningen. Kjerneinflasjonen (PCE - personal consumption expenditures), Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, steg 1,3 prosent i kvartalet, mot ventet 1,4 prosent.Philly FedTall offentliggjort torsdag viser at Philadelphia Federal Reserve Banks indeks (Philly Fed) steg fra 22,7 i november til 26,2 i desember. Konsensus pekte ifølge vår makrokalender på 21,0 poeng. Undersøkelsens fremtidsindikatorer peker mot at produsenter generelt har blitt mer optimistiske i løpet av de siste tre månedene.