Øker budet på Solvang

Unity Invest tilbyr aksjonærene 33 kroner per aksje. 

Solvang - bilde fra selskapets hjemmesider

I november ble det kjent at Michael Steensland-Brun med familie vil kjøpe opp gassrederiet Solvang, hvor Unity Invest la inn et frivillig bud på alle utstedte aksjer i Solvang som ikke var eid av Konsortiet på 30 kroner per aksje.I en oppdatering mandag ettermiddag opplyses det at Unity har økt tilbudsprisen til 33 kroner, Tilbudsperioden i Unity Invest-budet på samtlige Solvang-aksjer gjelder til 5. januar klokken 16:30.Unity Invest har så langt mottatt aksept av tilbudet fra aksjonærer som eier 1.134.252 aksjer i Solvang, som representerer 4,60 prosent av utstedte og utestående aksjer i Solvang.I tillegg kontrollerer konsortiet (inkludert Unity Invest) 22.539.608 aksjer i Solvang, som representerer 91,43% av de utstedte og utestående aksjene i Solvang.